Γιόγκα για παιδιά

Όταν ξεκινάμε γιόγκα από μικρή ηλικία έχουμε τεράστιο κέρδος. Πρώτα καθιερώνεται μια συνήθεια που δίνει χαρά, αυξάνει τη μνήμη και την ικανότητα συγκέντρωσης.
Οι ασκήσεις της Γιόγκα προσφέρονται ιδιαίτερα για τα παιδιά, γιατί μιμούνται τη φύση, τα ζώα και ιδιότητες ανθρώπινες.
Συντονίζει η Σοφία Φώτεινα-Χατζηκοκόλη και συνεργάτες.
Όλα τα εργαστήρια και σεμινάρια θα γίνονται είτε με παρουσία στο χώρο μας ή διαδικτυακά.
Ζητήστε μας τον αριθμό λογαριασμού για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
Εργαστήρια Γιόγκα για γονείς και παιδιά 3-5 ετών
Όταν ξεκινάμε γιόγκα από μικρή ηλικία έχουμε τεράστιο κέρδος.
Πρώτα, καθιερώνεται μια συνήθεια που δίνει χαρά, αυξάνει τη μνήμη και την ικανότητα συγκέντρωσης.
Οι ασκήσεις της Γιόγκα προσφέρονται ιδιαίτερα για τα παιδιά, γιατί μιμούνται τη φύση, τα ζώα και ιδιότητες ανθρώπινες.

Συντονίζει: Σοφία Φώτεινα-Χατζηκοκόλη και συνεργάτες.
Συναντιόμαστε 3 Σάββατα το μήνα 17:00 - 18:00
14/10/23, 04+11+25/11/23, 02+09/12/23, 13+27/01/24, 03+10/02/24, 16+23+30/03/24, 06+20+27/04/24, 11+25/05/24, 08+29/06/24

Προτεινόμενη Δωρεά: 30 ευρώ το μήνα

Εργαστήρια Γιόγκα για παιδιά 6-12 ετών
Σε αυτές τις ομάδες τα παιδιά συμμετέχουν χωρίς τους γονείς, αρχίζουν να συγκεντρώνονται περισσότερο, συνυπάρχουν και συνεργάζονται στις ασκήσεις αλλά και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μαζί με τους γονείς τους.
Οι ασκήσεις είναι πιο κοντά στις ασκήσεις των ενηλίκων αλλά το σύντομο παραμύθι παραμένει, σαν άσκηση διαφραγματικής αναπνοής και σαν μέσο για να περάσουμε ηθικές αξίες που θα στηρίξουν τα παιδιά σε όλη την κατοπινή ζωή τους.

Συντονίζει: Σοφία Φώτεινα-Χατζηκοκόλη
Συναντιόμαστε 3 Σάββατα το μήνα 10:00-11:30
14/10/23, 04+11+25/11/23, 02+09/12/23, 13+27/01/24, 03+10/02/24, 16+23+30/03/24, 06+20+27/04/24, 11+25/05/24, 08+29/06/24

Προτεινόμενη Δωρεά: 30 ευρώ το μήνα


Εργαστήριο Γιόγκα για έφηβους 13-15 ετών
Σ' αυτό το εργαστήριο τα παιδιά ασκούνται περίπου όπως και οι ενήλικες.

Συντονίζει: Σοφία Φώτεινα-Χατζηκοκόλη
Συναντιόμαστε 3 Σάββατα το μήνα 10:00-11:30
14/10/23, 04+11+25/11/23, 02+09/12/23, 13+27/01/24, 03+10/02/24, 16+23+30/03/24, 06+20+27/04/24, 11+25/05/24, 08+29/06/24

Προτεινόμενη Δωρεά: 30 ευρώ το μήνα