Σεμινάριο για παιδιά στο Swami Rama Sadhaka Grama. Rishikesh, India